szybka pozyczka
Kościół parafialny
p.w. Trójcy Świętej w Leśnicy
Wnętrze kościoła parafialnego
Kościół na cmentarzu
p.w. Zwiastowania NMP