Bierzmowanie

Informacje dotyczące sakramentu bierzmowania w naszej parafii

Spotkania do bierzmowania:
Pierwsze spotkanie dla klas 6: po wakacjach.
Najbliższe spotkanie dla klasy 7: po wakacjach.
Najbliższe spotkanie dla klas 8: po wakacjach.

F.A.Q.

Data bierzmowania w 2023 roku nie została jeszcze ustalona z ks. biskupem.

W instrukcji biskupa opolskiego o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania „zaleca się pozostawienie imienia chrzcielnego dla podkreślenia kontynuacji wtajemniczenia chrześcijańskiego. Kandydat może jednak wybrać sobie nowe imię, zwłaszcza gdy imię chrzcielne nie figuruje wśród świętych i błogosławionych Kościoła. Wybór nowego imienia znajduje uzasadnienie w zamiarze naśladowania obranego świętego i uczynienia go szczególnym duchowym patronem. Kandydat powinien pisemnie uzasadnić wybór patrona„.

Zgodnie z kan. 893 KPK wobec świadka bierzmowania stawia się takie same wymagania, jak wobec chrzestnych, czyli:

  • ukończył szesnaście lat;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. nie może żyć w związku niesakramentalnym, czyli mieszkać z kimś bez ślubu kościelnego);
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.

Ponadto „wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego” (KPK kan. 893 p.2), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać kogoś innego.

  • imię do bierzmowania;
  • imię i nazwisko świadka;
  • parafia chrztu;
  • data i miejsce urodzenia;
  • imiona rodziców;
  • adres zamieszkania.