szybka pozyczka

Wikary

Posługę wikariusza w naszej parafii od 28 sierpnia 2014 roku pełni ks. Mateusz Dąbrowski. Pochodzi z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Posiada trzech braci. Pracę magisterską pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Doli napisał pod temat „Początki Kościoła w wydarzeniach paschalnych na podstawie książki Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania Josepha Ratzingera”. Interesuje się poezją, teatrem, muzyką filmową, a także teologią w ujęciu Benedykta XVI. Jako motto wybrał słowa: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17). Jak diakon posługiwał w ramach praktyk w parafii Matki Boskiej Anielskiej w Przyworach.

Dabrowski[1]