szybka pozyczka

Proboszcz

Proboszczem w naszej parafii jest Ksiądz Dziekan Henryk Pasieka. Urodzony 12 stycznia 1960 roku w Żędowicach. W roku 1975 ukończył Szkołę Podstawową w Żędowicach, a następnie w roku 1979 Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 roku w Katedrze Opolskie z rąk biskupa Jana Wieczorka.

Po święceniach pełnił funkcję wikariusza w parafii św. Franciszka w Zabrzu od 28 sierpnia 1985 roku.
Od 27 sierpnia 1988 roku pełnił funkcję wikariusza parafii katedralnej w Opolu.
29 sierpnia 1992 został mianowany proboszczem parafii św. Bartłomieja w Głogówku.
Od 22 sierpnia 1996 jest proboszczem w Leśnicy.
Pełni również znaczące funkcje na szczeblu diecezjalnym i dekanalnym: członek Rady Kapłańskiej, dekanalny duszpasterz katechetów i animatorów, dziekan.